İngiltere’de Yaşamak ve Çalışmak

Son yıllarda Türkiye’de, özellikle de büyük şehirlerdeki zor yaşam şartları, uzun çalışma saatleri, trafikte harcanan zaman, eğitim sistemindeki sorunlar, hayat şartlarının zorluğundan dolayı gitgide … İngiltere’de Yaşamak ve Çalışmak okumayı sürdür